Naar startpagina van Heeren Advies
 
De Heeren van Advies
Albert Joachimikade 3F
4461 BG Goes
info@heerenadvies.nl
 
 
 
De Geer Zwijndrecht
Programmamanager Herstructurering bedrijventerrein De Geer Zwijndrecht
• Opdrachtgever: Gemeente Zwijndrecht
• Periode: 2008 - 2012

Het bedrijventerrein De Geer is in de zeventiger jaren ontwikkeld. De laatste jaren was de buitenruimte sterk verouderd en een grootschalige herstructurering de enige oplossing om er weer een goed en net bedrijventerrein van te kunnen maken. Ook de buitenruimte van de bedrijven op De Geer was sterk verzakt en moest in een groot aantal gevallen worden opgeknapt. Onze eerste taak is geweest om middels een succesvolle subsidieaanvraag voldoende financiële middelen voor de reconstructie te verkrijgen. Er zijn vervolgens een aantal werkgroepen samengesteld, grotendeels met interne medewerkers van de gemeente en het gezamenlijke ingenieurs bureau van de regio. Als eerste is het bestemminsplan vernieuwd. De bedrijven zijn gedurende het gehele proces geïnformeerd over de voortgang in een speciaal daarvoor opgezette klankbordgroep en twee maal per jaar zijn er informatieavonden gehouden voor alle belanghebbende. De uitvoering is opgesplitst in twee delen, waarbij eerst de Nutsbedrijven de mogelijkheid hebben gekregen om de bestaande netten te vervangen. Gas en Elektra netten zijn geheel vernieuwd en KPN heeft naast het bestaande kopernet een glasvezelnet aangelegd. Voor de vervanging van de openbare ruimte is een Europese aanbesteding doorlopen om vervolgens de gehele riolering, verlichting, bluswatervoorziening, groenvoorziening en verharding te vervangen, waarbij alle bedrijven bereikbaar zijn gebleven. Als Programmamanager hebben we sturing gegeven aan al deze disciplines.
 
• Link: www.zwijndrecht.nl/de_geer