Naar startpagina van Heeren Advies
 
De Heeren van Advies
Albert Joachimikade 3F
4461 BG Goes
info@heerenadvies.nl
 
Achterlindt Zwijndrecht
 
 
Achterlindt Zwijndrecht

Projectleider ontwikkelen nieuw bedrijventerrein de Achterlindt in Zwijndrecht
• Opdrachtgever: Gemeente Zwijndrecht
• Periode: 2010 - 2012
            
Naast bedrijventerrein De Geer heeft jarenlang een terrein braak gelegen, de Achterlindt. In de meerjarenbegroting van de gemeente was dit terrein als te ontwikkelen bedrijventerrein opgenomen. Tijdens de werkzaamheden als Programmamanager voor de herstructurering van het bedrijventerrein De Geer is deze ontwikkeling als apart project door ons meegenomen. We hebben daarbij gebruik gemaakt van het al aanwezige projectteam. De bestemmingswijziging is inhet  nieuwe bestemmingsplan opgenomen, het terrein is als bouwgrond opgeleverd waarna het verkocht is aan een ontwikkelaar.
• Link: www.huislijn.nl